Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Persondatapolitik

HOS NORDBAEK ER VI MEGET OPMÆRKSOMME PÅ BEHOVET FOR HENSIGTSMÆSSIG BESKYTTELSE OG FORSVARLIG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, SOM VI MODTAGER, OG VI PRIORITERER DATASIKKERHED OG FORTROLIGHED HØJT. NÆRVÆRENDE PERSONDATAPOLITIK FASTLÆGGER KLARE RETNINGSLINJER FOR NORDBAEKS MÅDE AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER (”PERSONDATAPOLITIK”), OG VI OPDATERER LØBENDE VORES PERSONDATAPOLITIK I OVERENSSTEMMELSE MED INTERNE PROCESSER SAMT GÆLDENDE LOVGIVNING.

NORDBAEK SIKRER FULD FORTROLIGHED I FORBINDELSE MED INDSAMLING, OPBEVARING OG BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER. VI ER ANSVARLIGE FOR DE OPLYSNINGER, SOM DU GIVER OS ELLER AFGIVER VED BRUG AF WWW.NORDBAEK.COM (”HJEMMESIDEN”), OG DINE PERSONOPLYSNINGER ER KUN TILGÆNGELIGE FOR DEM, DER HAR BRUG FOR OPLYSNINGERNE TIL AT UDFØRE DET TILSIGTEDE BEHANDLINGSFORMÅL.

DU KAN TIL ENHVER TID KONTAKTE VORES KUNDESERVICE PÅ HELP@NORDBAEK.COM OG FÅ UDLEVERET EN KOPI AF DE PERSONOPLYSNINGER, VI HAR OM DIG. DERUDOVER KAN DU ALTID BEDE OS OM AT BERIGTIGE FORKERTE OPLYSNINGER, SLETTE ELLER GØRE INDSIGELSE MOD ELLER BEGRÆNSE BEHANDLINGEN AF DINE OPLYSNINGER. SÅFREMT DU HAR SPØRGSMÅL TIL BEHANDLINGEN AF DINE OPLYSNINGER, ER DU OGSÅ VELKOMMEN TIL AT RETTE HENVENDELSE PÅ OVENSTÅENDE MAILADRESSE ELLER PR. TELEFON PÅ +45 21 23 46 76.

I DET FØLGENDE REDEGØRES FOR, HVORDAN VI ANVENDER DE PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DU EFTERLADER OG/ELLER AFGIVER, NÅR DU BESØGER HJEMMESIDEN, SAMT NÅR DU ANVENDER DE FORSKELLIGE TJENESTER PÅ VORES HJEMMESIDEN.

DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

Hjemmesiden er drevet og ejet af:

NORDBAEK ApS
Wesselsmindevej 4
2850 Nærum
Danmark
CVR Nr. 39101343

Tel.: +45 21234676 (åbent tirsdag og torsdag kl. 10-13)
E-mail: help@nordbaek.com

INDSAMLIG AF OPLYSNINGER

NORDBAEK indsamler oplysninger om dig, når du aktivt indtaster oplysninger på www.nordbaek.com, herunder når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, afgiver en bestilling, deltager i konkurrencer og/eller deltager i andre aktiviteter på Hjemmesiden. De personoplysninger, du selv afgiver og som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, din privatadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om online køb og andre sagsrelaterede oplysninger fx oplysninger som du tilvejebringer, når du er i kontakt med vores kundeservice. Herudover indsamles der oplysninger om din navigation på Hjemmesiden, hvilket indbefatter bl.a. oplysninger om din IP-adresse, oplysninger om din internetbrowser, cookieidentifikatorer og oplysninger om hvilke undersider, du besøger, samt hvor længe dit besøg på Hjemmesiden varer.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
 • Når du køber varer på Hjemmesiden
 • Når du tilmelder dig NORDBAEKs nyhedsbrev
 • Når du deltager i en af NORDBAEKs konkurrencer
Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af et køb på Hjemmesiden.

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger genbruges når du handler på Hjemmesiden, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra NORDBAEK flere gange.

TILMELDING TIL NYHEDSBREV

Ved at indtaste dine oplysninger og tilmelde dig nyhedsbrevet giver du NORDBAEK samtykke til, at indsamle og behandle dine personoplysninger med det formål, at sende dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke enten (1) ved at kontakte vores kundeservice (help@nordbaek.com) eller (2) ved at følge det link, der findes i nyhedsbrevet.

ANVENDELSE AF OPLYSNINGER

Personoplysninger indsamles, opbevares og behandles til følgende formål på Hjemmesiden:
 • Gennemførelse af ordre
 • Tilmelding til NORDBAEKs nyhedsbrev
 • Ordrehistorik
 • Deltagelse i konkurrencer eller andre events
 • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af værdikoder
 • Indsamling og evaluering af forbrugeranmeldelser
 • Statistik og analyse af trafikken på Hjemmesiden
 • Øvrige markedsføringstiltag, herunder e-mailpåmindelser om produkter i din indkøbskurv.
Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

NORDBAEK fører statistik over, hvilke områder af Hjemmesiden vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af Hjemmesiden, og bruges ligeledes til at forbedre Hjemmesiden. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores Hjemmeside. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores Hjemmeside, og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

DELING OG VIDEREGIVELSE AF DATA

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for dem, der har brug for oplysningerne til at udføre det tilsigtede behandlingsformål. I det omfang det er nødvendigt, kan dine personoplysninger deles med leverandører og underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere), der udfører visse opgaver på vores vegne samt med uafhængige tredjeparter. Herudover kan vi også under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen videregive personoplysninger til tredjeparter, herunder offentlige myndigheder eller politiet, hvis videregivelse er nødvendig for at (i) foretage undersøgelser af mulige lovovertrædelser, (ii) identificere, kontakte eller anlægge sag mod en person, der muligvis overtræder en aftale, de har med os, (iii) undersøge sikkerhedsbrud eller samarbejde med offentlige myndigheder i henhold til en juridisk sag eller (iv) beskytte vores rettigheder, sikkerhed eller ejendom, herunder forebyggelse af svig. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Vi forbeholder os ret til at overføre personoplysninger, som vi har om dig, i tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af NORDBAEK. En videregivelse i en sådan forbindelse vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

Dine personoplysninger lagres generelt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EU/EØS”), men kan også i visse tilfælde overføres til og anvendes af vores samarbejdspartnere i et tredjeland uden for EU/EØS. NORDBAEK vil i disse tilfælde altid sørge for, at dine overførte persondata behandles og sikres på et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Når vi overfører personoplysninger fra EU/EØS til et tredjeland, der ikke er godkendt af Europa-kommissionen som et sikkert land til en sådan overførsel (beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau), vil vi anvende standardskontraktbestemmelser for at sikre et tilsvarende beskyttelsesniveau som givet inden for EU/EØS eller andre gyldige retsgrundlag for overførslen.

RETSGRUNDLAG FOR ANVENDELSE AF DATA

NORDBAEK må ikke indsamle, behandle, bruge, lagre osv. personoplysninger uden et gyldigt retsgrundlag. Retsgrundlaget kan være baseret på dit samtykke, være nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, retslig forpligtelse eller vores legitime interesse som virksomhed.

Vi behandler udelukkende din data for at opfylde din kontrakt med NRODBAEK eller til at forfølge vores legitime interesser som virksomhed. Vores legitime interesser er implementering af vores forretningsformål.

I det omfang vi indhenter samtykke fra dig som datasubjekt, vil vores behandling af dine personoplysninger ske med hjemmel i GDPR artikel 6 (1) (a).

I det omfang vores behandling af dine persondata sker for at opfylde en kontrakt hvor du som kontraktspart er datasubjektet, sker behandlingen med hjemmel i GDPR artikel 6 (1) (b). Det er også tilfældet for så vidt angår behandling af persondata der er nødvendig for at udføre nødvendige prækontraktuelle forberedelser.

I det omfang vores behandling af dine persondata sker for at opfylde en retlig forpligtelse, som vi som virksomhed er omfattet af, sker behandlingen med hjemmel i GDPR artikel 6 (1) (c).

I det omfang behandling sker for at beskytte vitale interesser hos dig som datasubjekt eller for en anden fysisk person, sker behandlingen af persondata med hjemmel i GDPR artikel 6 (1) (d).

I det omfang behandlingen sker for at beskytte legitime interesser som vi som virksomhed eller tredjemand har og sådanne legitime interesser ikke er uoverenstemmelse med datasubjektets interesser, fundamentale rettigheder eller frihed, sker behandlingen af persondata med hjemmel i GDPR artikel 6 (1) (f).

SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor under ”Anvendelse af personoplysninger”. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

COOKIES

Vi anvender cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt samt til at forenkle og forbedre dit besøg. Endvidere bruger vi funktionelle cookies til at gennemføre ordrer i vores webshop og annoncering. De funktionelle cookies anvender vi for at sikre os, at vores online shop fungerer efter hensigten, hvilket blandt andet omfatter at kunne tilføje varer til indkøbskurven og gennemføre en handel.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

DINE RETTIGHEDER

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker, at vi udøve en eller flere af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, bedes du venligst kontakte kundeservice pr. e-mail (help@nordbaek.com) eller pr. telefon (+ 45 2123 4676) tirsdag og torsdag mellem kl. 10-13.

Du kan også skrive til os på følgende adresse:

NORDBAEK ApS
Wesselsmindevej 4 
2850 Nærum
Danmark

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde de samtykker, som du har afgivet til os. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen og/eller opbevaringen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du kontakte os på help@nordbaek.com eller + 45 2123 4676 tirsdag og torsdag mellem kl. 10-13.

SIKKERHED

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

LINKS TIL ANDRE WEBSITES MV.

Vores Hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

KLAGEADGANG

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.


Sidst opdateret: 14. september 2022.